Przepisy - kredyt-gotowkowy

Kredyt gotówkowy

pozyczki-kredyty.org


Kredyt gotówkowy jest jednym z bardzo wielu rodzai produktów oferowanych w oddziałach bankowych. Każda osoba, która jest pełnoletnia i która osiąga dochody może ubiegać się o kredyt gotówkowy. Czasami nie jest to jednak takie proste, ponieważ bank może odrzucić wniosek klienta o kredyt.

Kryteria przyznawania kredytów mogą się różnić od siebie, w zależności od polityki wewnętrznej danego banku.

Minimalna kwota kredytu gotówkowego to zaledwie 500 zł, a maksymalna może nawet sięgać do 150 000 zł.

Klient, który stara się o kredyt gotówkowy powinien przygotować sobie, aktualne zaświadczenie o zarobkach, lub pit za ostatnie 3 miesiące, jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą, bądź decyzję o przyznanie renty bądź emerytury, jeżeli kredytobiorca jest rencistą lub emerytem.

 

 

Poza tym wykaz wymaganych dokumentów przedstawia się następująco:

  1. Osoby pracujące na umowę o pracę ( nie obejmuje to osób zatrudnionych na okresie próbnym)- zaświadczenie o dochodach, dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,

  2. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nie będące przedstawicielami wolnych zawodów- pit za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem i o zapłacie podatku oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. Osoby prowadzące działalność, i jednocześnie będące przedstawicielami wolnych zawodów-mogą przedstawić takie same dokumenty, jak przedstawione powyżej, ale mogą mieć wyliczoną zdolność na podstawie tak zwanej estymacji, czyli do przyznania kredytu potrzebny jest im tylko dyplom ukończenia studiów wyższych oraz prawo do wykonywania zawodu.

  4. Emeryci i renciści- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury bądź renty oraz dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

Kredyt gotówkowy, podobnie jak inne produkty bankowe posiada oprocentowanie. Wyróżniamy dwa rodzaje oprocentowań: oprocentowanie nominalne zwane początkowym, oraz rzeczywiste, na które składa się oprocentowanie nominalne, prowizja za uruchomienie kredytu oraz opłata administracyjna.

Jeżeli chodzi o prowizję, to zależna jest ona od tego z jaki profilem klienta mamy do czynienia.
Lista tematów: